Budowa domu do 70m2 na zgłoszenie z projektem

Od 3 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwana " Domem bez formalności"

Chcielibyśmy wyjaśnić o co chodzi w przepisach, a Państwu pozostawimy ocenę czy to hit czy kit, czy warto skorzystać z nowych przepisów, czy może jednak nie. 

Możesz wybudować dom jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, do 70m2 po obrysie podłogi, z poddaszem użytkowym. Bez kierownika budowy, bez dziennika budowy, na zgłoszenie.  Dom dla zaspokojenia Twoich potrzeb mieszkaniowych, który nie może oddziałowywać na inne budynki. Jeden dom na 500m2 działki. 

W pięciu punktach:

1. Musisz posiadać działkę budowlaną.

2. Działka musi mieć Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy ( czas oczekiwania zminaiejszył się z 65 do 21 dni roboczych) 

3. Należy wykonać zgłoszenie z projektem do odpowiedniej instytucji. 

Jakie dokumenty potrzebujemy do zgłoszenia:

- projekt architektoniczno budowlany, możemy skorzystać z projektu rządowego za złotówkę ( około 50 przykładowych projektów) 

- projekt adaptacji do działki 

- mapka do celów projektowych

- projekt zagospodarowania działki 

- oświadzcenie, że nie będzie kierownika budowy, co wiąże się z tym, iż odpowiedzialność za budowę spada na inwetsora

- oświadczenie, że budowany dom jest do zaspokojenia naszych potrzeb mieszkaniowych, oświadczenie jest to pod odpowiedzialnościa karną, jeżeli zrobimy inaczej ( art. K.K. od 3 do 5 lat pozbawienia wolności) - co kryje sie za tym, domu nie można sprzedać, nie można go wynając, czy będzię to egzekwowane na dzień dzisiejszy tego nie wiadomo

 - oświadczenie, że cała dokumentacja jest kompletna

- oświadczenie, że jesteś właścicielem działki 

4. Zawiadamiasz nadzór budowlany, iż w dniu......na działkce ...........rozpoczynasz budowę, oraz zgłaszasz tą informację do swojego architekta.

5. Powiadamiasz geodetę i rozpoczynasz budowę. 

 

Po zakończeniu budowy, powiadamiasz ponownie geodetę, który robi pomiary, następnie udajesz sie do nadzoru budowlanego i zgłaszasz pozwolenie na użytkowanie ( czas oczekiwania 14 dni).